Barbara Gozens

 home
apotheektrainingenervaring
contact
                                           
                  
   Barbara Gozens Trainingen

Balietraining voor apotheekmedewerkers

Inzicht en intensieve oefening van nieuw gedrag leidt tot blijvend resultaat, is onze ervaring.
Speciaal voor apotheekmedewerkers hebben wij daarom een balietraining ontwikkeld waarin we "lastig" klantgedrag bespreekbaar en hanteerbaar maken.

Wat kunt u verwachten van deze balietraining:
. Een resultaatgerichte training vanuit uw situatie
. Goed in te passen in de dagelijkse werkzaamheden tijdens of na werktijd
. Efficiënt: de theorie wordt direct geoefend en later herhaald
. Niet bedreigend: er wordt in kleine groepen gewerkt
.  Geeft de medewerkers meer zelfvertrouwen en plezier in het werk

Voor een apotheek met circa tien medewerkers ziet het programma er als volgt uit:

Een inventariserend gesprek met de leiding van de apotheek. Hoe is de situatie, waar  liggen de knelpunten?

Een avond per groep van ongeveer vijf medewerkers. De training vindt plaats in de apotheek na werktijd en duurt 2 - 2 ½ uur. Tijdens de training worden ervaringen besproken en moeilijke situaties geoefend door middel van rollenspelen. Ook zal de nodige theorie aan bod komen. Alle deelnemers krijgen een reminder mee naar huis.

Twee tot drie maanden later worden de trainingen herhaald. Ervaringen worden besproken, de theorie wordt uitgediept en er wordt opnieuw geoefend door middel van rollenspelen.

Een afsluitend evaluatiegesprek met de leiding van de apotheek.
Indien de personeelsbezetting het toelaat, kunnen de trainingen ook overdag worden gegeven. Ook kunnen wij individuele medewerkers apart begeleiden met coachingsgesprekken en oefeningen.

Prijzen:

Het bovenstaande programma (met vier trainingsavonden) kunnen wij u voor een apotheek met ongeveer 10 medewerkers aanbieden voor de prijs van € 1.850,00 excl. btw, een investering van ongeveer € 185,00 per medewerker. Voor samenwerkende of ketenapotheken, maar ook voor grotere of kleinere apotheken, doen wij u graag een passende aanbieding.


LEREN DOOR DOEN!